• 0723.328.990
  • office@energoplan.ro

Arhivă lunarăaprilie 2016

Cresterea amenzilor pentru nerespectarea obligatiei de afisare a certificatului energetic

Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie, prevede înăsprirea sancţiunilor pentru neafişarea certificatului energetic al clădirilor publice .

Dacă la momentul actual amenda pentru nerespectarea obligaţiei este cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei, OG nr. 13/2016 prevede că aceasta va fi cuprinsă, din 28 februarie, între 1.250 şi 2.500 de lei.

Nu doar proprietarii/administratorii clădirilor de interes şi de utilitate publică trebuie să afişeze, într-un loc accesibil şi vizibil publicului, certificatul de performanţă energetică. De la începutul lunii februarie, obligaţia revine şi proprietarilor/administratorilor altor tipuri de clădiri vizitate de public în mod frecvent.

„În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri şi al mobilizării deţinătorilor acestora în promovarea acţiunilor privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, certificatul se afişează la toate categoriile de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele prevăzute la art. 6 alin. (1) care sunt frecvent vizitate de public”, scrie în documentul amintit.

Mai exact, se face referire la clădirile de birouri, de comerţ, de învăţământ, spitale, hoteluri, restaurante, construcţii destinate  activităţilor sportive, precum şi orice alte tipuri de clădiri consumatoare de energie vizitate frecvent de public.

O alta prevedere a noului act normativ reprezinta obligaţia deţinătorilor clădirilor publice de a pune în aplicare, în perioada de valabilitate a certificatului, măsurile recomandate incluse în acest document. Cu alte cuvinte trebuie intocmita , expertizarea tehnică structurală şi un audit energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie.

În acelaşi timp, primarii localităţiloAudit energeticr urbane cu peste 5.000 de locuitori trebuie să iniţieze planuri locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente cu consum de energie aproape egal cu zero.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj

Când e necesar Certificatul Energetic ?

certificat energetic micaIncepând din luna august 2013, se aplică obligativitatea prezentării certificatului energetic pentru vânzarea sau închirierea unei clădiri, a unei părţi dintr-o clădire sau a unui apartament, respectiv la receptia cladirilor nou construite. Acest act este cerut la înscrierea rolului fiscal a apartamentului sau clădirii (inclusiv a unei părţi din clădire). Dacă nu există acest certificat de performanţă energetică, contractele de vânzare cumpărare sau închiriere sunt declarate  nule.

Ai nevoie de certificat energetic pentru toate locuinţele, chiar si pentru cele din blocurile reabilitate termic.

Prin certificatul energetic potenţialul cumpărător sau chirias este informat asupra performanţei energetice a apartamentului, exprimată, in principal, prin consumul total anual specific de energie in kWh/mp arie utilă, respectiv prin consumul de căldură anual specific pentru incălzire, apă caldă de consum si iluminat, eficienţă energetică a apartamentului, prin incadrarea acestuia intr-o clasă energetică.

Certificatul Energetic se eliberează pentru:

a) locuinţe unifamiliale;
b) blocuri de locuinţe;
c) birouri;
d) clădiri de invaţămant;
e) spitale;
f) hoteluri si restaurante;
g) săli de sport;
h) clădiri pentru servicii de comerţ;
i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Certificatul energetic este insotit de recomandări de reducere a costurilor, prin imbunătăţirea performanţei energetice a clădirii.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj

Ce este Certificatul Energetic al unei clădiri?

Denumirea exactă este: Certificat de Performanţă Energetică si se prezintă drept un document scris prin care se declară si se certifică, intr-o formă sintetică unitară, performanţa energetică a clădirii, detaliindu-se principalele caracteristici termice si energetice ale construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică si energetică.

model certificat energetic

Certificat Energetic Cluj

Certificatul Energetic (Certificatul de Performanţă Energetică) este un document tehnic cu caracter informativ, care atestă performanţa energetică a clădirii.

Certificatul energetic este o cerinţă a Uniunii Europene ce trebuia pusă in practică din 2007, de la aderare. Începând cu 1 iulie 2013 este obligatoriu pentru toate tranzacțiile imobiliare – vânzare-cumpărare, închiriere sau recepția clădirilor nou construite.
Prin acest act viitorul cumpărător sau chirias este informat asupra eficienţei energetice a imobilului, exprimată prin consumul anual specific de energie (kWh/mp), construcţia fiind incadrată intr-una din cele 7 clase energetice (de la clasa A reprezentand eficienţă energetică ridicată la clasa G adică eficienţă energetică scazută).

Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corecta a pretului locuintei in sensul ca, pretul imobilelor cu o nota energetica mai mare va creste intrucat sunt mai usor de intretinut, in detrimentul celor cu o eficienta energetica redusa. Astfel la cumparare clientul va decide daca va alege o cladire de clasa A sau o cladire de clasa G.

Certificarea energetică  crește gradul de conștientizare a consumului de energie și permite consumatorilor să compare clădiri, stimuland astfel proprietarii respectiv constructorii sa îmbunătățeasca eficiențea energetica a clădirilor. În multe cazuri, certificarea și punerea în aplicare a economiilor identificate conduc la un avantaj economic pe termen lung, economiile depășind costurile investițiilor. Cu toate acestea, consumatorii tind să se concentreze asupra costurilor pe termen scurt, mai degrabă decât de economiile pe termen lung, și nu profita de oportunități de creștere a eficienței care ar putea necesita un timp de amortizare care depășește ceea ce s-ar percepe ca un bun randament al investițiilor lor.  Astfel, certificarea energetica poate contribui la cresterea gradului de constientizare a consumului de energie și aborda, de asemenea disfuncționalitățile pieței care cauzeaza absorbtia sub optim de eficiență energetică a clădirilor.

Cu cat o locuinţă se află intr-o clasa energetică mai joasă cu atat mai mult se impun solutii de reabilitare termică si eficientizare a consumurilor. Trebuie insă pus in balanţă raportul costuri /beneficii  prin prisma economiilor realizate in urma investitiilor relizate. Datorita cresterii constante a preţului energiei, rentabilitatea soluţiilor de reabilitare termică a construcţiilor creste.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj

De ce este important ca o clădire sa fie eficientă ?

         In primul rand pentru ca preţul energiei este intr-o continuă crestere fapt care va duce in timp la cresterea cheltuielilor de intreţinere si amortizarea mai indelungată a investiţiei.

         In al doilea rand pentru a-i creste valoarea.O cladire eficientă energetic se poate vinde sau inchiria mult mai bine si mai repede decat una convenţională.

Atunci cand construiesc o clădire, oamenii in general nu insistă foarte mult pe arhitectură si inginerie ci mai mult pe partea de executie (materiale de construcţie, forţa de muncă). De fapt un bun design al clădirii poate reduce costurile nu numai prin reducerea cantităţii de materiale care se utilizează la constructie dar si prin faptul că o clădire poate fi mai eficientă d.p.d.v. energetic si mai placută pentru locuit. In aceasta directie la nivelul UE, se doreste realizarea unui cadru legislativ, care sa incurajeze construirea unui numar cat mai mare de cladiri cu consum energetic aproape zero.

certificate energeticeDacă hotăraţi sa construiţi o clădire de mici dimesiuni sau să renovaţi una existentă există anumite obiective de performanţă care trebuie avute in vedere cum ar fi :

-utilizarea apei menajere intr-un mod eficient prin reducerea la maxim a pierderilor si a risipei precum si prin utilizarea de aparatura electrocasnică cu un consum redus de apă.

-eficientizarea sistemului de incălzire/răcire prin utilizarea de metode moderne menite să asigure confortul termic cum ar fi utilizarea recuperatoarelor de căldură, a pompelor de căldură, izolare termică foarte bună, realizarea unei arhitecturi solare pasive.

-eficientizarea sistemului de preparare apă caldă menajeră prin instalarea de captatoare solare.

-iluminatul-este un aspect care poate fi imbunataţit din multe puncte de vedere; in primul rand folosirea luminii naturale cat mai mult posibil, selectarea atentă a surselor de iluminat (LED, fluorescente) mult superioare faţă de cele clasice, utilizarea unui sistem de iluminat inteligent bazat pe senzori sau pe reducerea intensităţii luminii artificiale.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, certificate energetice, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj, certificate energetice ieftine

Call Now Button