• 0723.328.990
  • office@energoplan.ro

Arhivă lunarăiulie 2016

Ce contine certificatul energetic?

P: Pentru certificat energetic Baciu,  suna la 0723 328 990 si fa o programare ! Livrare in max 48 h.

Acest document tehnic, rezultat in urma evaluarii termo-energetice a unui imobil cuprinde atat studiul elementelor de constructie  cat si  a instalatiilor de incalzire, preparare a apei calde de consum, racire, ventilare si iluminat aferente acestuia si care ii atesta performanta energetica.

certificat energetic BaciuPerformanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata in principal prin urmatorii indicatori de performanta:

  • Consumul total specific de energie
  • Clasa energetica
  • Indicele de emisii echivalent CO2

Notarea energetica a imobilului se face in functie de consumurile specifice corespunzatoare utilitatilor din cladire si penalitatilor stabilite corespunzator exploatarii. Incadrarea in clasele energetice se face in functie de consumul specific de energie pentru fiecare tip de consum.

Pe prima pagina este reprezentata grila de eficienta energetica, care este alcatuita din 7 categorii, prezentate pe culori de la verde la rosu, unde capatul verde al scalei (clasa de eficienta A), reprezinta eficienta  foarte ridicata, cu costuri de functionare mai mici, iar capatul rosu al scalei (clasa de eficienta G) indica faptul ca, cladirea certificata  nu este eficienta energetic si are costuri  de functionare foarte mari.

Există, de asemenea, o evaluare numerică, nota energetica, de la 1 – 100. Cu cât numărul este mai mare cu atat cladirea  este  mai eficientă din punct de vedere al utilizarii energiei si in consecinta facturile de utilitati vor fi mai mici.Evaluarea impactului asupra mediului este reprezentata pe prima pagina, tot printr-un numar denumit indice de emisii echivalent CO2.  Acesta are valori  de la  1-100. O valoare mica, înseamnă “foarte ecologic” in timp ce un numar mare echivaleaza cu emisii mari .

In continuare certificatul de performanta energetica  oferă un rezumat al caracteristicilor constructiei analizate si a instalatiilor aferente. Acestea includ pereți, acoperiș, podea, ferestre, instalatii de incalzire, apa calda de consum , iluminat, ventilare si climatizare.

O alta sectiune importanta  include o serie de recomandari si masuri care puse in aplicare ar duce la cresterea eficientei energetice a imobilului. Dintre acestea enumeram: izolarea peretilor exteriori, montarea unor ferestre cu geam termopan, reducerea consumului destinat iluminatului prin instalarea de surse economice,montarea robinetilor cu cap termostatat pe corpurile de incalzire, sau înlocuirea unui cazan vechi cu un model mai eficient etc.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat de performanta energetica Cluj, certificat de performanta energetica Floresti, Certificat energetic Baciu, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic Baciu , performanta energetica,  audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj, pret certificat energetic Apahida, Certificat energetic Campenesti

Despre energia regenerabila

P: Pentru certificat energetic Floresti,  suna la 0723 328 990 si fa o programare ! Livrare in max 48 h.

Energia regenerabila este energia generata din surse naturale cum ar fi lumina solara, vantul, ploaia, valurile si energia geotermala; care sunt regenerabile.Tehnologiile utilizate in acest sens variaza de la panouri solare, centrale eoliene la hidrocentrale, biomasa sau biocombustibili. Cele mai multe dintre aceste energii regenerabile depind într – un fel sau altul , de lumina soarelui. Astfel energia eoliană și cea hidroelectrica sunt rezultatul direct al încălzirii diferențiate a suprafeței Pământului, care duce la crearea curentilor de aer (vânt) și a precipitaților. Alte energii regenerabile, care certificat energetic Florestinu depind de razele solare sunt energia geotermală, care este un rezultat de dezintegrare radioactivă în scoarta terestra combinată cu căldura interna a Pământului, și energia mareelor, care este o conversie a energiei gravitaționale. Principalele forme de energii regenerabile sunt:
Energia solară. Această formă de energie se bazează pe puterea de fuziune nucleara din miezul Soarelui. Această energie poate fi colectată și transformată în câteva moduri diferite, incepand de la încălzirea solară a apei cu colectoare solare si pana la tehnologiile complexe de transformare directă a luminii solare în energie electrică folosind oglinzi și cazane sau celule fotovoltaice. Din păcate, acestea sunt în prezent insuficiente pentru a alimenta pe deplin societatea modernă.
Energia eoliana. Mișcarea atmosferei este determinată de diferențele de temperatură la suprafața Pământului. Energia eoliană poate fi utilizată pentru pomparea apei sau generarea de energie electrică, dar necesită o suprafata mare de acoperire pentru a produce cantități semnificative de energie.
Energia hidroelectrică. Această formă utilizează potențialul gravitațional al apei. In acest moment, cele mai multe dintre locațiile disponibile pentru baraje hidroelectrice sunt deja utilizate în lumea dezvoltată.
Biomasa. Este termenul pentru energia provenită din plante. Energia în această formă este foarte frecvent utilizata în întreaga lume. Din păcate, cel mai popular mod il reprezinta arderea lemnelor pentru incalzire si prepararea hranei. Acest proces eliberează cantități mari de gaze cu dioxid de carbon în atmosferă și este un factor care contribuie semnificativ la poluarea aerului în multe domenii. Unele dintre cele mai moderne forme de energie biomasă sunt generarea de metan și producția de alcool pentru combustibil auto.
Hidrogen. Și aceasta nu este strict resursa regenerabila de energie, dar este disponibila din abundenta și polueaza putin atunci când este utilizata. Hidrogenul poate fi ars drept combustibil, de obicei, într-un vehicul, ca produs rezidual rezultand doar apa. Acest combustibil de ardere curat poate însemna o reducere semnificativă a poluării în orașe. Hidrogenul mai poate fi utilizat în celule de combustie, care sunt similare cu bateriile, pentru a alimenta un motor electric. În ambele cazuri, producția semnificativă a hidrogenului necesită un consum mare de energie. Din cauza nevoii de energie pentru a produce gazul de hidrogen inițial, rezultatul este relocarea poluării din orașe la centralele electrice. Există insa mai multe metode promițătoare pentru a produce hidrogen, cum ar fi energia solară, care pot modifica această imagine drastic.
Energia geotermală. Aceasta forma de energie este un rezultat al depozitării căldurii în suprafața Pământului. Solul tinde pretutindeni să rămână la o temperatură relativ constantă, media anuală, și astfel pot fi utilizate pompe de căldură pentru a încălzi o clădire în timpul iernii și a o răci în timpul verii. Această formă de energie poate reduce nevoia de a utiliza o alta forma de energie pentru a menține temperaturi confortabile în clădiri, dar nu pot fi folosite pentru a produce electricitate.
Alte forme de energie. Energia mareelor, a oceanelor și fuziunea hidrogenului la cald sunt alte forme care pot fi utilizate pentru a genera electricitate. Acestea sunt studiate în detaliu, insa faptul că fiecare suferă de unul sau mai multe dezavantaje, le face deocamdata mai putin fezabile pentru a rezolva criza de energie.
Alte cautari: energie alternativa, energie bio, auditor energetic Floresti, auditor energetic Baciu, certificate energetice Cluj, aviz energetic, certificatul energetic Cluj, certificat de performanta energetica, certificat energetic Floresti, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, performanta energetica, audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj

Cladiri cu consum energetic aproape zero

Fondul de clădiri contribuie în mare măsură la emisiile de gaze cu efect de seră din Europa. Prin schimbări aduse în cadrul acestui sector se pot obţine reduceri semnificative ale acestor emisii, iar sectorul clădirilor are un rol crucial pentru atingerea obiectivelor UE. Pentru a se putea atinge aceste obiective, consumul de energie şi emisiile aferente de CO2 ale cladirilor care urmează a fi construite vor trebui să se apropie de zero. Acest fapt necesită stabilirea unei definiţii sau a unor ghiduri de transpunere în practică a „clădirilor cu consum de energie aproape zero” (NZEB).

Revizuirea Directivei privind Performanţa Energetică a Clădirilor (EPBD) a introdus, la Articolul 9, „Clădirile cu consum de energie aproape zero” (NZEB) ca viitoare cerinţă care trebuie să fie pusă în aplicare începând cu 2019 pentru clădirile publice şi din 2021 pentru toate clădirile nou construite. Directiva defineşte clădirile cu consum de energie aproape zero după cum urmează: „O clădire cu consum de energie aproape zero este o […] clădire cu o performanţă energetică ridicată […], iar acest necesar de energie redus sau aproape egal cu zero ar trebui să fie acoperit în mare măsură din surse regenerabile, inclusiv energie produsă la faţa locului sau în apropiere”
audit energetic ClujRecunoscând diversitatea tradiţiilor şi practicilor curente în domeniul construcţiilor, a condiţiilor climatice şi a metodologiilor diferite de abordare de pe teritoriul UE, EPBD nu stabileşte o metodologie uniforma pentru implementarea clădirilor cu consum de energie aproape zero ,determinând fiecare stat membru al UE să îşi elaboreze propria definiţie. Totodată, statelor membre ale UE li se cere să elaboreze planuri naţionale specifice pentru implementarea NZEB, planuri care trebuie să ţină seama de condiţiile naţionale, regionale sau locale. Prin aceste planuri se prevede transpunerea conceptului de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero, în măsuri şi definiţii practice şi aplicabile, în vederea creşterii numărului de clădiri cu consum de energie aproape zero.

In Romania au fost promulgate mai multe legi in aceasta directie, una importanta in acest sens fiind Ordonanta 13/2016 care aduce completari legii 372/2005. O alta lege importanta este Legea 159/2013 in care se prevede ca “pentru cladirile noi/ansamblurile de cladiri […], prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice locale/judetene competente, in vederea obtinerii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire pentru cladiri, pe langa obligativitatea respectarii cerintelor minime de performanta energetica, se va solicita intocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator.

In ceea ce priveste proiectarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero, exista cateva aspecte importante care ar trebui luate in considerare.Unul dintre ele, ar fi reducerea pierderilor de energie necesara incalzirii prin:

– alegerea unei forme compacte a clădirii pentru a reduce suprafața anvelopei

– izolarea cat mai eficienta a anvelopei clădirilor

-reducerea punților termice

-etanșeitate

– ventilație controlată (schimbător de căldură pentru a recupera energia din aerul ventilat)

Un alt aspect consta in utilizarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi pompele de căldură, energia solara și panouri fotovoltaice. In acest sens se va avea in vedere:

– optimizarea orientarii clădirilor, cu deschideri mari la sud și minime la nord

– umbrire pentru a preveni supraîncălzirea de vară

In concluzie, avand in vedere directia in care ne indreptam, un audit energetic pentru cladirile existente sau un studiu energetic intocmit inca din faza de proiectare, vor devein esentiale pentru imbunatatirea fondului locativ cu constructii durabile si eficiente energetic.

Alte cautari: aviz energetic, auditor energetic Floresti, auditor energetic Baciu, certificate energetice Cluj, aviz energetic, certificatul energetic Cluj, certificat de performanta energetica, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, performanta energetica, audit energetic Cluj, certificat energetic.

Call Now Button