• 0723.328.990
  • office@energoplan.ro

Cladiri cu consum energetic aproape zero

Cladiri cu consum energetic aproape zero

Fondul de clădiri contribuie în mare măsură la emisiile de gaze cu efect de seră din Europa. Prin schimbări aduse în cadrul acestui sector se pot obţine reduceri semnificative ale acestor emisii, iar sectorul clădirilor are un rol crucial pentru atingerea obiectivelor UE. Pentru a se putea atinge aceste obiective, consumul de energie şi emisiile aferente de CO2 ale cladirilor care urmează a fi construite vor trebui să se apropie de zero. Acest fapt necesită stabilirea unei definiţii sau a unor ghiduri de transpunere în practică a „clădirilor cu consum de energie aproape zero” (NZEB).

Revizuirea Directivei privind Performanţa Energetică a Clădirilor (EPBD) a introdus, la Articolul 9, „Clădirile cu consum de energie aproape zero” (NZEB) ca viitoare cerinţă care trebuie să fie pusă în aplicare începând cu 2019 pentru clădirile publice şi din 2021 pentru toate clădirile nou construite. Directiva defineşte clădirile cu consum de energie aproape zero după cum urmează: „O clădire cu consum de energie aproape zero este o […] clădire cu o performanţă energetică ridicată […], iar acest necesar de energie redus sau aproape egal cu zero ar trebui să fie acoperit în mare măsură din surse regenerabile, inclusiv energie produsă la faţa locului sau în apropiere”
audit energetic ClujRecunoscând diversitatea tradiţiilor şi practicilor curente în domeniul construcţiilor, a condiţiilor climatice şi a metodologiilor diferite de abordare de pe teritoriul UE, EPBD nu stabileşte o metodologie uniforma pentru implementarea clădirilor cu consum de energie aproape zero ,determinând fiecare stat membru al UE să îşi elaboreze propria definiţie. Totodată, statelor membre ale UE li se cere să elaboreze planuri naţionale specifice pentru implementarea NZEB, planuri care trebuie să ţină seama de condiţiile naţionale, regionale sau locale. Prin aceste planuri se prevede transpunerea conceptului de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero, în măsuri şi definiţii practice şi aplicabile, în vederea creşterii numărului de clădiri cu consum de energie aproape zero.

In Romania au fost promulgate mai multe legi in aceasta directie, una importanta in acest sens fiind Ordonanta 13/2016 care aduce completari legii 372/2005. O alta lege importanta este Legea 159/2013 in care se prevede ca “pentru cladirile noi/ansamblurile de cladiri […], prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice locale/judetene competente, in vederea obtinerii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire pentru cladiri, pe langa obligativitatea respectarii cerintelor minime de performanta energetica, se va solicita intocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator.

In ceea ce priveste proiectarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero, exista cateva aspecte importante care ar trebui luate in considerare.Unul dintre ele, ar fi reducerea pierderilor de energie necesara incalzirii prin:

– alegerea unei forme compacte a clădirii pentru a reduce suprafața anvelopei

– izolarea cat mai eficienta a anvelopei clădirilor

-reducerea punților termice

-etanșeitate

– ventilație controlată (schimbător de căldură pentru a recupera energia din aerul ventilat)

Un alt aspect consta in utilizarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi pompele de căldură, energia solara și panouri fotovoltaice. In acest sens se va avea in vedere:

– optimizarea orientarii clădirilor, cu deschideri mari la sud și minime la nord

– umbrire pentru a preveni supraîncălzirea de vară

In concluzie, avand in vedere directia in care ne indreptam, un audit energetic pentru cladirile existente sau un studiu energetic intocmit inca din faza de proiectare, vor devein esentiale pentru imbunatatirea fondului locativ cu constructii durabile si eficiente energetic.

Alte cautari: aviz energetic, auditor energetic Floresti, auditor energetic Baciu, certificate energetice Cluj, aviz energetic, certificatul energetic Cluj, certificat de performanta energetica, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, performanta energetica, audit energetic Cluj, certificat energetic.

energoplan

Lasă un mesaj

Call Now Button