• 0723.328.990
  • office@energoplan.ro

Arhivă autor

Ce contine certificatul energetic?

P: Pentru certificat energetic Baciu,  suna la 0723 328 990 si fa o programare ! Livrare in max 48 h.

Acest document tehnic, rezultat in urma evaluarii termo-energetice a unui imobil cuprinde atat studiul elementelor de constructie  cat si  a instalatiilor de incalzire, preparare a apei calde de consum, racire, ventilare si iluminat aferente acestuia si care ii atesta performanta energetica.

certificat energetic BaciuPerformanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata in principal prin urmatorii indicatori de performanta:

  • Consumul total specific de energie
  • Clasa energetica
  • Indicele de emisii echivalent CO2

Notarea energetica a imobilului se face in functie de consumurile specifice corespunzatoare utilitatilor din cladire si penalitatilor stabilite corespunzator exploatarii. Incadrarea in clasele energetice se face in functie de consumul specific de energie pentru fiecare tip de consum.

Pe prima pagina este reprezentata grila de eficienta energetica, care este alcatuita din 7 categorii, prezentate pe culori de la verde la rosu, unde capatul verde al scalei (clasa de eficienta A), reprezinta eficienta  foarte ridicata, cu costuri de functionare mai mici, iar capatul rosu al scalei (clasa de eficienta G) indica faptul ca, cladirea certificata  nu este eficienta energetic si are costuri  de functionare foarte mari.

Există, de asemenea, o evaluare numerică, nota energetica, de la 1 – 100. Cu cât numărul este mai mare cu atat cladirea  este  mai eficientă din punct de vedere al utilizarii energiei si in consecinta facturile de utilitati vor fi mai mici.Evaluarea impactului asupra mediului este reprezentata pe prima pagina, tot printr-un numar denumit indice de emisii echivalent CO2.  Acesta are valori  de la  1-100. O valoare mica, înseamnă “foarte ecologic” in timp ce un numar mare echivaleaza cu emisii mari .

In continuare certificatul de performanta energetica  oferă un rezumat al caracteristicilor constructiei analizate si a instalatiilor aferente. Acestea includ pereți, acoperiș, podea, ferestre, instalatii de incalzire, apa calda de consum , iluminat, ventilare si climatizare.

O alta sectiune importanta  include o serie de recomandari si masuri care puse in aplicare ar duce la cresterea eficientei energetice a imobilului. Dintre acestea enumeram: izolarea peretilor exteriori, montarea unor ferestre cu geam termopan, reducerea consumului destinat iluminatului prin instalarea de surse economice,montarea robinetilor cu cap termostatat pe corpurile de incalzire, sau înlocuirea unui cazan vechi cu un model mai eficient etc.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat de performanta energetica Cluj, certificat de performanta energetica Floresti, Certificat energetic Baciu, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic Baciu , performanta energetica,  audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj, pret certificat energetic Apahida, Certificat energetic Campenesti

energoplan

Despre energia regenerabila

P: Pentru certificat energetic Floresti,  suna la 0723 328 990 si fa o programare ! Livrare in max 48 h.

Energia regenerabila este energia generata din surse naturale cum ar fi lumina solara, vantul, ploaia, valurile si energia geotermala; care sunt regenerabile.Tehnologiile utilizate in acest sens variaza de la panouri solare, centrale eoliene la hidrocentrale, biomasa sau biocombustibili. Cele mai multe dintre aceste energii regenerabile depind într – un fel sau altul , de lumina soarelui. Astfel energia eoliană și cea hidroelectrica sunt rezultatul direct al încălzirii diferențiate a suprafeței Pământului, care duce la crearea curentilor de aer (vânt) și a precipitaților. Alte energii regenerabile, care certificat energetic Florestinu depind de razele solare sunt energia geotermală, care este un rezultat de dezintegrare radioactivă în scoarta terestra combinată cu căldura interna a Pământului, și energia mareelor, care este o conversie a energiei gravitaționale. Principalele forme de energii regenerabile sunt:
Energia solară. Această formă de energie se bazează pe puterea de fuziune nucleara din miezul Soarelui. Această energie poate fi colectată și transformată în câteva moduri diferite, incepand de la încălzirea solară a apei cu colectoare solare si pana la tehnologiile complexe de transformare directă a luminii solare în energie electrică folosind oglinzi și cazane sau celule fotovoltaice. Din păcate, acestea sunt în prezent insuficiente pentru a alimenta pe deplin societatea modernă.
Energia eoliana. Mișcarea atmosferei este determinată de diferențele de temperatură la suprafața Pământului. Energia eoliană poate fi utilizată pentru pomparea apei sau generarea de energie electrică, dar necesită o suprafata mare de acoperire pentru a produce cantități semnificative de energie.
Energia hidroelectrică. Această formă utilizează potențialul gravitațional al apei. In acest moment, cele mai multe dintre locațiile disponibile pentru baraje hidroelectrice sunt deja utilizate în lumea dezvoltată.
Biomasa. Este termenul pentru energia provenită din plante. Energia în această formă este foarte frecvent utilizata în întreaga lume. Din păcate, cel mai popular mod il reprezinta arderea lemnelor pentru incalzire si prepararea hranei. Acest proces eliberează cantități mari de gaze cu dioxid de carbon în atmosferă și este un factor care contribuie semnificativ la poluarea aerului în multe domenii. Unele dintre cele mai moderne forme de energie biomasă sunt generarea de metan și producția de alcool pentru combustibil auto.
Hidrogen. Și aceasta nu este strict resursa regenerabila de energie, dar este disponibila din abundenta și polueaza putin atunci când este utilizata. Hidrogenul poate fi ars drept combustibil, de obicei, într-un vehicul, ca produs rezidual rezultand doar apa. Acest combustibil de ardere curat poate însemna o reducere semnificativă a poluării în orașe. Hidrogenul mai poate fi utilizat în celule de combustie, care sunt similare cu bateriile, pentru a alimenta un motor electric. În ambele cazuri, producția semnificativă a hidrogenului necesită un consum mare de energie. Din cauza nevoii de energie pentru a produce gazul de hidrogen inițial, rezultatul este relocarea poluării din orașe la centralele electrice. Există insa mai multe metode promițătoare pentru a produce hidrogen, cum ar fi energia solară, care pot modifica această imagine drastic.
Energia geotermală. Aceasta forma de energie este un rezultat al depozitării căldurii în suprafața Pământului. Solul tinde pretutindeni să rămână la o temperatură relativ constantă, media anuală, și astfel pot fi utilizate pompe de căldură pentru a încălzi o clădire în timpul iernii și a o răci în timpul verii. Această formă de energie poate reduce nevoia de a utiliza o alta forma de energie pentru a menține temperaturi confortabile în clădiri, dar nu pot fi folosite pentru a produce electricitate.
Alte forme de energie. Energia mareelor, a oceanelor și fuziunea hidrogenului la cald sunt alte forme care pot fi utilizate pentru a genera electricitate. Acestea sunt studiate în detaliu, insa faptul că fiecare suferă de unul sau mai multe dezavantaje, le face deocamdata mai putin fezabile pentru a rezolva criza de energie.
Alte cautari: energie alternativa, energie bio, auditor energetic Floresti, auditor energetic Baciu, certificate energetice Cluj, aviz energetic, certificatul energetic Cluj, certificat de performanta energetica, certificat energetic Floresti, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, performanta energetica, audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj

energoplan

Cladiri cu consum energetic aproape zero

Fondul de clădiri contribuie în mare măsură la emisiile de gaze cu efect de seră din Europa. Prin schimbări aduse în cadrul acestui sector se pot obţine reduceri semnificative ale acestor emisii, iar sectorul clădirilor are un rol crucial pentru atingerea obiectivelor UE. Pentru a se putea atinge aceste obiective, consumul de energie şi emisiile aferente de CO2 ale cladirilor care urmează a fi construite vor trebui să se apropie de zero. Acest fapt necesită stabilirea unei definiţii sau a unor ghiduri de transpunere în practică a „clădirilor cu consum de energie aproape zero” (NZEB).

Revizuirea Directivei privind Performanţa Energetică a Clădirilor (EPBD) a introdus, la Articolul 9, „Clădirile cu consum de energie aproape zero” (NZEB) ca viitoare cerinţă care trebuie să fie pusă în aplicare începând cu 2019 pentru clădirile publice şi din 2021 pentru toate clădirile nou construite. Directiva defineşte clădirile cu consum de energie aproape zero după cum urmează: „O clădire cu consum de energie aproape zero este o […] clădire cu o performanţă energetică ridicată […], iar acest necesar de energie redus sau aproape egal cu zero ar trebui să fie acoperit în mare măsură din surse regenerabile, inclusiv energie produsă la faţa locului sau în apropiere”
audit energetic ClujRecunoscând diversitatea tradiţiilor şi practicilor curente în domeniul construcţiilor, a condiţiilor climatice şi a metodologiilor diferite de abordare de pe teritoriul UE, EPBD nu stabileşte o metodologie uniforma pentru implementarea clădirilor cu consum de energie aproape zero ,determinând fiecare stat membru al UE să îşi elaboreze propria definiţie. Totodată, statelor membre ale UE li se cere să elaboreze planuri naţionale specifice pentru implementarea NZEB, planuri care trebuie să ţină seama de condiţiile naţionale, regionale sau locale. Prin aceste planuri se prevede transpunerea conceptului de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero, în măsuri şi definiţii practice şi aplicabile, în vederea creşterii numărului de clădiri cu consum de energie aproape zero.

In Romania au fost promulgate mai multe legi in aceasta directie, una importanta in acest sens fiind Ordonanta 13/2016 care aduce completari legii 372/2005. O alta lege importanta este Legea 159/2013 in care se prevede ca “pentru cladirile noi/ansamblurile de cladiri […], prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice locale/judetene competente, in vederea obtinerii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire pentru cladiri, pe langa obligativitatea respectarii cerintelor minime de performanta energetica, se va solicita intocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator.

In ceea ce priveste proiectarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero, exista cateva aspecte importante care ar trebui luate in considerare.Unul dintre ele, ar fi reducerea pierderilor de energie necesara incalzirii prin:

– alegerea unei forme compacte a clădirii pentru a reduce suprafața anvelopei

– izolarea cat mai eficienta a anvelopei clădirilor

-reducerea punților termice

-etanșeitate

– ventilație controlată (schimbător de căldură pentru a recupera energia din aerul ventilat)

Un alt aspect consta in utilizarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi pompele de căldură, energia solara și panouri fotovoltaice. In acest sens se va avea in vedere:

– optimizarea orientarii clădirilor, cu deschideri mari la sud și minime la nord

– umbrire pentru a preveni supraîncălzirea de vară

In concluzie, avand in vedere directia in care ne indreptam, un audit energetic pentru cladirile existente sau un studiu energetic intocmit inca din faza de proiectare, vor devein esentiale pentru imbunatatirea fondului locativ cu constructii durabile si eficiente energetic.

Alte cautari: aviz energetic, auditor energetic Floresti, auditor energetic Baciu, certificate energetice Cluj, aviz energetic, certificatul energetic Cluj, certificat de performanta energetica, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, performanta energetica, audit energetic Cluj, certificat energetic.

energoplan

Am sau nu nevoie de certificatul energetic ?

Certificatul energetic

Certificatul energetic

Începând cu 1 iulie 2013 ,vânzarea, închirierea sau receptia unei locuinţe sau clădiri nu se mai poate face legal decât dacă proprietarul deţine certificatul energetic.

Totusi exista cateva categorii de cladiri pentru care acest act nu este necesar. Art . 7  din Legea 372/2005 republicata in 2013 face referire la acest aspect astfel:

“ Cerintele stabilite in metodologie nu se aplica urmatoarelor categorii de cladiri:

a) cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

b) cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;

c) cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie;

d) cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;

e) cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.”

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, certificat de performanta energetica, certificatul energetic, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, performanta energetica,  audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj

Business Blogs
best Business Blogs blogs

energoplan

10 sfaturi ale unui auditor energetic, pentru un consum eficient de energie

Verifică-ți casa sau biroul. Cere unui auditor energetic să îți facă o inspecție cu privire la pierderile pe care le are casa ta, apartamentul sau  biroul tău – apoi aplică recomandările lor!

Foloseste sisteme de incălzire eficiente. O centrală termică in condensație cu o eficiență cu circa 20% mai mare decat cea a unui cazan convențional, combinată cu un sistem de distribuție eficientă a căldurii ( incălzire in pardoseală) vor duce la o economie de combustibil semnificativă.

Izolează ușile, geamurile, pereții și tavanele. Până la o treime din căldura unei case poate să se piardă printr-un pod neizolat. Curenții pot să intre și prin găurile din podele sau de la praguri, permițând atât aerului cald cât și celui rece să se piardă. Oprește această pierdere de energie astupând găurile. Geamurile eficiente energetic pot duce la reducerea seminificativă a  pierderilor de căldură.

Oprește sistemul de ventilație de la baie când nu ești înăuntru. Acest sistem poate să elimine toată căldura dintr-o casă încălzită, dacă rămăne pornit.

Nu uita de întreținerea aparatelor. Menținerea aparatelor de încălzit și de aer condiționat în stare bună le ajută să fie mai eficiente, reducând costurile pentru combustibil. Curăță sau schimbă filtrele de aer condiționat murdare, după cum îți recomandă specialistul care se ocupă cu intreținerea lor.

Foloseste surse de iluminat eficiente. Schimbă  toate becurile cu incandescență cu becuri fluorescente sau bazate pe tehnologia LED.Auditor energetic

Alege aparate electrocasnice eficiente.În funcţie de consumul de energie toate aparatele electrocasnice sunt clasificate conform a 7 tipuri de etichete de energie, de la A (mai recent A+ şi A++) – cel mai eficient,  până la G – cel mai puţin eficient. Pentru a economisi energia electrică utilizaţi aparatele electrocasnice din clasa A++, A+ şi A. Ele au un randament foarte ridicat, performanţe tehnice de cel mai înalt nivel şi consumă cele mai mici cantităţi de energie.

Incearcă sa instalezi sisteme solare si eoliene. La clădiri mai mari unde consumurile energetice au o pondere mai mare,dar nu numai, se pot instala sisteme solare sau eoliene care bazandu-se pe energia regenerabilă contribuie la diminuarea emisiilor de gaze.

Temperatura moderată in locuință. 18-20 de grade Celsius sunt suficiente pentru un mediu sănătos in casă – temperatura poate fi chiar mai scazută in dormitoare si in incăperile neutilizate. Tine usile inchise, să se pastreze căldura. Nu lăsa căldura pornită cand nu esti acasă.

Citeste si pune in aplicare recomandarile din anexa certificatului energeticFiecare cladire in parte are caracteristicile ei si de aceea e importanta parerea unui auditor energetic, care poate da cele mai bune solutii pentru eficientizarea consumurilor.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj

energoplan

Certificat de performanta energetica in Cluj. Obtine-l in max 48h. 0723328990

Acest act,  denumit oficial certificat de performata energetica, masoară performanta energetică a clădirii. Aceasta reprezintă  energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesitătilor legate de utilizarea normală a clădirii. Există cinci  categorii de consumuri ce trebuie avute in vedere : incălzirea, prepararea apei calde menajere, răcirea, ventilarea şi iluminatul.

certificat de performanta energetica

certificat de performanta energetica

Performanta energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai multi indicatori . Acestia se calculează luandu-se în considerare izolatia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalatiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta clădirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influentează necesarul de energie;

Sunt multe motive pentru care se doreste imbunătătirea performantei energetice. Reducerea consumului de energie duce in primul rand la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Potrivit unui studiu al Agentiei Internatioanale a Energiei, imbunătătirea performantei energetice  a clădirilor, a proceselor industriale si a transportului ar putea reduce necesarul de energie al lumii cu o treime pană in anul 2050. Acest lucru  ar contribui substantial la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si a efectului de seră.

De aceea performanta energetică alături de sursele de energie regenerabilă sunt considerate prioritati pentru o dezvoltare economica de lunga durata. Suportul UE  va fi decisiv pentru indeplinirea angajamentelor cu privire la diminuarea schimbarilor climatice, luate conform protocolului de la Kyoto. Potentialul de reducere a consumurilor este semnificativ, avand in vedere ca din energia consumată 40% este utilizata pentru a asigura confortul in clădiri. In acest sens UE a introdus o serie de măsuri legislative  dintre care cea mai importanta este Directiva 2002/91/EC, publicată in 2002 si care cere tuturor statelor membre introducerea certificării energetice pentru clădiri.

Astfel, in Romania a fost publicata legea  372/ 2005 privind performanta energetică a clădirilor si mai apoi Legea 159/2013. Aceste legi alaturi de altele, vizează promovarea cresterii performantei energetice, ținandu-se cont de: climatul exterior,  amplasament,  temperatura interioara si  eficienta economică.

In urma acestor legi, certificatul de performantă energetică a devenit obligatoriu din 2013.
In ceea ce priveste energia regenerabilă  in tara noastră a  fost implementat si  programul  „Casa Verde ”. Scopul acestuia este ” îmbunătătirea calitătii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea combustibililor fosili .”

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj , certificat de performanta energetica , audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, performanta energetica,  audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj

energoplan

Preţul certificatului energetic?

Certificat energetic preţ  fără concurenţă. Sună acum la 0723328990!

Pretul unui certificat energetic in cazul apartamentelor incepe de la 125 lei si diferă funcţie de mai multi factori cum ar fi: suprafaţa, numărul de camere, poziţia, localizarea imobilului etc.

Pentru  obţinerea celui mai bun preţ va rugăm sa ne contactati la numarul: 0723.328.990,  pentru evaluarea premergătoare a acestor factori si pentru a aprecia impreună cu clientul costurile efective pentru eliberarea certificatului energetic. Apelează in mod gratuit la consultanţă, oferită de noi pentru stabilirea preţului conform factorilor de mai sus, fără obligaţia ulterioară de a comanda certificatul sau auditul energetic.certificat energetic pret

Procedura propriu-zisă include pentru început etapa de analizare a documentaţiei tehnice existente şi de culegere a informaţiilor direct pe teren, prin relevare. Aceasta durează in jur de 30 de minute timp in care sunt  analizate următoarele elemente: an constructie, orientare, regim de inaltime, tip tamplărie, izolarea termică a peretilor, instalatia de incălzire, instalaţia de apă caldă menajeră, consumatori electrici, tipul casei scării, tip radiatoare, starea de uzură a instalaţiilor de la subsol, precum si evaluarea eventualelor imbunătăţiri aduse apartamentului.

Ulterior, se determină prin calcul (echipa noastră  utilizeaza softuri validate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice) consumurile energetice aferente sistemelor de instalaţii din imobil (încălzire, apă caldă menajeră, iluminat, climatizare şi ventilare) astfel încât să se poată încadra imobilul  într-una din clasele de eficienţă energetică de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, pană la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de energie. Sistemul de notare e de la 1 la 100, nota calculată, după un criteriu bine stabilit, fiind cu atat mai mare cu cat clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată.

Atat Certificatul de Performanţă Energetică cat si Auditul Energetic al clădirii, sint valabile 10 ani de la data intocmirii, inscrisă pe document.

Plata pentru serviciul de certificare energetică se face la primirea documentului solicitat.

Alte căutari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj

 

energoplan

Cresterea amenzilor pentru nerespectarea obligatiei de afisare a certificatului energetic

Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie, prevede înăsprirea sancţiunilor pentru neafişarea certificatului energetic al clădirilor publice .

Dacă la momentul actual amenda pentru nerespectarea obligaţiei este cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei, OG nr. 13/2016 prevede că aceasta va fi cuprinsă, din 28 februarie, între 1.250 şi 2.500 de lei.

Nu doar proprietarii/administratorii clădirilor de interes şi de utilitate publică trebuie să afişeze, într-un loc accesibil şi vizibil publicului, certificatul de performanţă energetică. De la începutul lunii februarie, obligaţia revine şi proprietarilor/administratorilor altor tipuri de clădiri vizitate de public în mod frecvent.

„În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri şi al mobilizării deţinătorilor acestora în promovarea acţiunilor privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, certificatul se afişează la toate categoriile de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele prevăzute la art. 6 alin. (1) care sunt frecvent vizitate de public”, scrie în documentul amintit.

Mai exact, se face referire la clădirile de birouri, de comerţ, de învăţământ, spitale, hoteluri, restaurante, construcţii destinate  activităţilor sportive, precum şi orice alte tipuri de clădiri consumatoare de energie vizitate frecvent de public.

O alta prevedere a noului act normativ reprezinta obligaţia deţinătorilor clădirilor publice de a pune în aplicare, în perioada de valabilitate a certificatului, măsurile recomandate incluse în acest document. Cu alte cuvinte trebuie intocmita , expertizarea tehnică structurală şi un audit energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie.

În acelaşi timp, primarii localităţiloAudit energeticr urbane cu peste 5.000 de locuitori trebuie să iniţieze planuri locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente cu consum de energie aproape egal cu zero.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj

energoplan

Când e necesar Certificatul Energetic ?

certificat energetic micaIncepând din luna august 2013, se aplică obligativitatea prezentării certificatului energetic pentru vânzarea sau închirierea unei clădiri, a unei părţi dintr-o clădire sau a unui apartament, respectiv la receptia cladirilor nou construite. Acest act este cerut la înscrierea rolului fiscal a apartamentului sau clădirii (inclusiv a unei părţi din clădire). Dacă nu există acest certificat de performanţă energetică, contractele de vânzare cumpărare sau închiriere sunt declarate  nule.

Ai nevoie de certificat energetic pentru toate locuinţele, chiar si pentru cele din blocurile reabilitate termic.

Prin certificatul energetic potenţialul cumpărător sau chirias este informat asupra performanţei energetice a apartamentului, exprimată, in principal, prin consumul total anual specific de energie in kWh/mp arie utilă, respectiv prin consumul de căldură anual specific pentru incălzire, apă caldă de consum si iluminat, eficienţă energetică a apartamentului, prin incadrarea acestuia intr-o clasă energetică.

Certificatul Energetic se eliberează pentru:

a) locuinţe unifamiliale;
b) blocuri de locuinţe;
c) birouri;
d) clădiri de invaţămant;
e) spitale;
f) hoteluri si restaurante;
g) săli de sport;
h) clădiri pentru servicii de comerţ;
i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Certificatul energetic este insotit de recomandări de reducere a costurilor, prin imbunătăţirea performanţei energetice a clădirii.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj

energoplan

Ce este Certificatul Energetic al unei clădiri?

Denumirea exactă este: Certificat de Performanţă Energetică si se prezintă drept un document scris prin care se declară si se certifică, intr-o formă sintetică unitară, performanţa energetică a clădirii, detaliindu-se principalele caracteristici termice si energetice ale construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică si energetică.

model certificat energetic

Certificat Energetic Cluj

Certificatul Energetic (Certificatul de Performanţă Energetică) este un document tehnic cu caracter informativ, care atestă performanţa energetică a clădirii.

Certificatul energetic este o cerinţă a Uniunii Europene ce trebuia pusă in practică din 2007, de la aderare. Începând cu 1 iulie 2013 este obligatoriu pentru toate tranzacțiile imobiliare – vânzare-cumpărare, închiriere sau recepția clădirilor nou construite.
Prin acest act viitorul cumpărător sau chirias este informat asupra eficienţei energetice a imobilului, exprimată prin consumul anual specific de energie (kWh/mp), construcţia fiind incadrată intr-una din cele 7 clase energetice (de la clasa A reprezentand eficienţă energetică ridicată la clasa G adică eficienţă energetică scazută).

Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corecta a pretului locuintei in sensul ca, pretul imobilelor cu o nota energetica mai mare va creste intrucat sunt mai usor de intretinut, in detrimentul celor cu o eficienta energetica redusa. Astfel la cumparare clientul va decide daca va alege o cladire de clasa A sau o cladire de clasa G.

Certificarea energetică  crește gradul de conștientizare a consumului de energie și permite consumatorilor să compare clădiri, stimuland astfel proprietarii respectiv constructorii sa îmbunătățeasca eficiențea energetica a clădirilor. În multe cazuri, certificarea și punerea în aplicare a economiilor identificate conduc la un avantaj economic pe termen lung, economiile depășind costurile investițiilor. Cu toate acestea, consumatorii tind să se concentreze asupra costurilor pe termen scurt, mai degrabă decât de economiile pe termen lung, și nu profita de oportunități de creștere a eficienței care ar putea necesita un timp de amortizare care depășește ceea ce s-ar percepe ca un bun randament al investițiilor lor.  Astfel, certificarea energetica poate contribui la cresterea gradului de constientizare a consumului de energie și aborda, de asemenea disfuncționalitățile pieței care cauzeaza absorbtia sub optim de eficiență energetică a clădirilor.

Cu cat o locuinţă se află intr-o clasa energetică mai joasă cu atat mai mult se impun solutii de reabilitare termică si eficientizare a consumurilor. Trebuie insă pus in balanţă raportul costuri /beneficii  prin prisma economiilor realizate in urma investitiilor relizate. Datorita cresterii constante a preţului energiei, rentabilitatea soluţiilor de reabilitare termică a construcţiilor creste.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj

energoplan

De ce este important ca o clădire sa fie eficientă ?

         In primul rand pentru ca preţul energiei este intr-o continuă crestere fapt care va duce in timp la cresterea cheltuielilor de intreţinere si amortizarea mai indelungată a investiţiei.

         In al doilea rand pentru a-i creste valoarea.O cladire eficientă energetic se poate vinde sau inchiria mult mai bine si mai repede decat una convenţională.

Atunci cand construiesc o clădire, oamenii in general nu insistă foarte mult pe arhitectură si inginerie ci mai mult pe partea de executie (materiale de construcţie, forţa de muncă). De fapt un bun design al clădirii poate reduce costurile nu numai prin reducerea cantităţii de materiale care se utilizează la constructie dar si prin faptul că o clădire poate fi mai eficientă d.p.d.v. energetic si mai placută pentru locuit. In aceasta directie la nivelul UE, se doreste realizarea unui cadru legislativ, care sa incurajeze construirea unui numar cat mai mare de cladiri cu consum energetic aproape zero.

certificate energeticeDacă hotăraţi sa construiţi o clădire de mici dimesiuni sau să renovaţi una existentă există anumite obiective de performanţă care trebuie avute in vedere cum ar fi :

-utilizarea apei menajere intr-un mod eficient prin reducerea la maxim a pierderilor si a risipei precum si prin utilizarea de aparatura electrocasnică cu un consum redus de apă.

-eficientizarea sistemului de incălzire/răcire prin utilizarea de metode moderne menite să asigure confortul termic cum ar fi utilizarea recuperatoarelor de căldură, a pompelor de căldură, izolare termică foarte bună, realizarea unei arhitecturi solare pasive.

-eficientizarea sistemului de preparare apă caldă menajeră prin instalarea de captatoare solare.

-iluminatul-este un aspect care poate fi imbunataţit din multe puncte de vedere; in primul rand folosirea luminii naturale cat mai mult posibil, selectarea atentă a surselor de iluminat (LED, fluorescente) mult superioare faţă de cele clasice, utilizarea unui sistem de iluminat inteligent bazat pe senzori sau pe reducerea intensităţii luminii artificiale.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, certificate energetice, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj, certificate energetice ieftine

energoplan
Call Now Button