• 0723.328.990
  • office@energoplan.ro

Legislatie

Ordonanta nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

M.Of. – modificari la Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor

ORD. pentru aprobarea Ghid proiectare-executie reabilitare termica

Legea 238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 63/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

HG 1061/2012 pentru modificarea anexei nr 2.4 la HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE

Monitorul Oficial 650 -12.09.2012 modificare C 107 -2005 DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor

Legea 372/2005 privind performanta energetica in cladiri actualizata in 2013

OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performanteie energetice a blocurilor de locuinte

OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

Legea 5/2010 pentru completarea art. 1 din OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

Ordinul 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare-indicativ PCC 001-2013

Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice: Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri 2237/2010

Ordin al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind intalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire 1274/2011

Business Blogs
best Business Blogs blogs

Call Now Button