• 0723.328.990
  • office@energoplan.ro

Arhivă etichetă audit energetic

Cresterea amenzilor pentru nerespectarea obligatiei de afisare a certificatului energetic

Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie, prevede înăsprirea sancţiunilor pentru neafişarea certificatului energetic al clădirilor publice .

Dacă la momentul actual amenda pentru nerespectarea obligaţiei este cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei, OG nr. 13/2016 prevede că aceasta va fi cuprinsă, din 28 februarie, între 1.250 şi 2.500 de lei.

Nu doar proprietarii/administratorii clădirilor de interes şi de utilitate publică trebuie să afişeze, într-un loc accesibil şi vizibil publicului, certificatul de performanţă energetică. De la începutul lunii februarie, obligaţia revine şi proprietarilor/administratorilor altor tipuri de clădiri vizitate de public în mod frecvent.

„În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri şi al mobilizării deţinătorilor acestora în promovarea acţiunilor privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, certificatul se afişează la toate categoriile de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele prevăzute la art. 6 alin. (1) care sunt frecvent vizitate de public”, scrie în documentul amintit.

Mai exact, se face referire la clădirile de birouri, de comerţ, de învăţământ, spitale, hoteluri, restaurante, construcţii destinate  activităţilor sportive, precum şi orice alte tipuri de clădiri consumatoare de energie vizitate frecvent de public.

O alta prevedere a noului act normativ reprezinta obligaţia deţinătorilor clădirilor publice de a pune în aplicare, în perioada de valabilitate a certificatului, măsurile recomandate incluse în acest document. Cu alte cuvinte trebuie intocmita , expertizarea tehnică structurală şi un audit energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie.

În acelaşi timp, primarii localităţiloAudit energeticr urbane cu peste 5.000 de locuitori trebuie să iniţieze planuri locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente cu consum de energie aproape egal cu zero.

Alte cautari: certificat energetic, aviz energetic, certificat energetic Cluj, audit energetic, auditor energetic, pret certificat energetic, audit energetic Cluj, certificat energetic pret, audit energetic pret, auditor energetic Cluj

Call Now Button